Перегляд

Впорядкувати по:

Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. для студентів ВНЗ

260.00 грн
Тимохова Г. Б. 
Докладніше...Історія української соціології : навчальний посібник

285.00 грн
За заг. ред. Батаєвої К., Бурлачука В., Степаненка В. 
Докладніше...Українська культура І чверті ХХІ ст: повороти модернізаційних перетворень. Моногр. 2-ге вид., стер.

145.00 грн
Кислюк К. В. 
Докладніше...Організація та технологія доставки спеціальних категорій вантажів: підручник

295.00 грн
Габріелова Т.Ю., Литвиненко С.Л., Баннов О.В. 
Докладніше...Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. Моногр.

160.00 грн
Дунська А. Р., Жалдак Г. П. 
Докладніше...Информационные системы в научных исследованиях (для  аспирантов и студентов экономических специальностей). Учебное пособие 2-е, дополненное издание

135.00 грн
Под редакцией проф. Карпова В. А. 
Докладніше...Інформаційна безпека України. Навч.пос.

125.00 грн
Лісовська Ю.П. 
Докладніше...Управління проектами: навч. посіб.

110.00 грн
Мостенська Т.Л., Лобунець Т.В. 
Докладніше...Менеджмент: навч. посіб. для студентів

150.00 грн
Шинкарук Л.В., Мостенська Т.Л., Власенко Т.О. 
Докладніше...Практикум з конструювання жіночого та чоловічого верхнього одягу за методикою ЄМКО РЕВ : навч. Посібник. Зб.формат

160.00 грн
Н. В. Кудрявцева, Л. В. Краснюк. 
Докладніше...Декоративне мистецтво (в практиці вчителя образотворчих дисциплін). 2-ге вид., перер. і доп. Навч. пос. Кольор.

450.00 грн
Плазовська Л.В. 
Докладніше...Навчальна геодезична практика: навч. посібник

140.00 грн
Глущенко В.М., Угненко Є.Б., Павленко Н.В., Ужвієва О.М., Тимченко О.М. 
Докладніше...Економіка рибогосподарських підприємств: підручник

220.00 грн
Вдовенко Н. М. 
Докладніше...Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентра­ліза­ції влади в Україні. Частина 2 : монографія

150.00 грн
Мельник Л.В.,  Акімова Л. М., Кондрацька Н. М. та ін 
Докладніше...Регулювання ринку свинини України в умовах євроінтеграції: монографія 

320.00 грн
Вдовенко Н. М., Грищенко Н. П., Шепелєв В. С.  
Докладніше...Піднаметові культури дуба червоного у свіжих суборах Київського Полісся: монографія КОЛЬОРОВА

450.00 грн
Рибак О.В., Рибак В.О., Юхновський В.Ю. 
Докладніше...Фітомеліорація піщаних літоземів природно-техногенного походження: Монографія. Кольор.

480.00 грн
Бровко Ф. М., Бровко Д. Ф.  
Докладніше...Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навчальний посібник

340.00 грн
О.А. Лаговська, С.Ф. Легенчук, В.І. Кузь, С.В. Кучер. 
Докладніше...Основи теорії держави і права : навч. посібник

145.00 грн
С. Й. Кравчук 
Докладніше...Монтаж металургійного обладнання. Навчальний посіб.

280.00 грн
Жук А.Я., Малишев Г.П., Желябіна Н.К., Таратута К.В. 
Докладніше...


Показати №  
Результати 1 - 20 з 745