Монографії

Впорядкувати по:

Коливання, пульсації і нестаціонарні режими у сорбційних процесах: монографія

330.00 грн
Марценюк О.С., Шевченко О.Ю., Ткачук Н.А., Маринін А.І. 
Докладніше...Державне регулювання розвитку інноваційної системи України: теорія, методологія, практика: моногорафія

230.00 грн
Тітаренко Г.Б. 
Докладніше...Перша світова війна у фокусі історії. Мон.

260.00 грн
Наук.керівник Троян С. 
Докладніше...Теоретико-методологічні засади та прагматика забезпечення безпеки страхового ринку України : монографія.

210.00 грн
Виговська В.В. 
Докладніше...Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення підприємств дорожньо-транспортного комплексу: монографія

200.00 грн
Базилюк А.В. 
Докладніше...Енергоматеріальні трансформації в харчових технологіях на основі замкнутих контурів: монографія

180.00 грн
під ред. д-ра техн. наук, проф. А.І. Соколенка 
Докладніше...Трансформаційні перетворення регіональної економіки : монографія

180.00 грн
За заг.ред. Назаренка С.А. 
Докладніше...Методологічні основи кластеризації транспортної галузі: монографія

180.00 грн
І. О. Хоменко 
Докладніше...Англо-франко-німецьке колоніальне протистояння в Африці (остання третина ХІХ ст.) : монографія

185.00 грн
С. Троян, Л. Валюх, Н. Плюта. 
Докладніше...ВарСава, или Жизнь после : монография

210.00 грн
В. Н. Вандышев 
Докладніше...Транспортні системи та інтенсифікація технологічних процесів пивзаводів: монографія

175.00 грн
за ред. А.І. Соколенка 
Докладніше...Удосконалення процесів і обладнання у виробництвах солодів і пива : монографія

165.00 грн
Бут С.А. 
Докладніше...Гідрогазодинаміка. Монографія.

350.00 грн
Василенко С.М., Кулінченко В.Р., Шевченко О.Ю., Піддубний В.А. 
Докладніше...Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку: колективна монографія

240.00 грн
під заг.ред. М.П. Бутка 
Докладніше...Бухгалтерський облік виконання бюджетів.Монографія

300.00 грн
Харченко С.І. 
Докладніше...Технології автоматизованого механоскладального виробництва: монографія

225.00 грн
С.Г. Бондаренко, О.М. Чередніков, О.О. Борисов, О.П. Космач / за заг. ред.. С.Г. Бондаренка 
Докладніше...Стратегія енергоефективності підприємств АПК: теоретико-методичні та прикладні аспекти. Монографія

175.00 грн
Сахневич Л.В. 
Докладніше...Аудит зовнішньоекономічної діяльності: [монографія]

185.00 грн
О.Е. Лубенченко 
Докладніше...Енергоматеріальні потоки харчових і мікробіологічних виробництв: монографія

195.00 грн
А.І. Соколенко, В.А. Піддубний, К.В. Васильківський та ін. 
Докладніше...Інтеграційні процеси в харчовій промисловості України: сучасна концепція розвитку : монографія

225.00 грн
Скопенко Н.С., Мостенська Т.Л. 
Докладніше...


Показати №  
Результати 1 - 20 з 25