Збірник тестових завдань для самостійної підготовки до державних іспитівЗбірник тестів з інженерної графіки. Технічне креслення

Збірник тестових завдань для самостійної підготовки до державних іспитів
Показати велике зображення


Збірник тестових завдань для самостійної підготовки до державних іспитів

Ціна: 10.00 грн

Задайте питання з цього товару

Що навчаються за напрямом „Менеджмент”, освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”. Проскура В.Ф., Лизанець А.Г.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2008. - 212 с. Обкл. м'яка. Формат 60x84/32. ISBN 978-966-351-205-1. Код 033431.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для ВНЗ.

Даний збірник містить набір типових тестових завдань з сукупності нормативних дисциплін, яі виносяться на комплексний кваліфікаційний державний екзамен для обєктивного контнролю умінь, знань і навичок випускників ОКР бакалавра напряму „Менеджмент” зі спеціальності 6.050200 „Менеджмент організацій”.

Стислий зміст:
Вступ
Текстові завдвння з курсу „Основи економічної теорії”.
Тестові завдання з курсу „Макроекономіка”.
Тестові завдання з курсу „Мікроекономіка”.
Тестові завдвння з курсу „Економіка підприємства”.
Тестові завдання з курсу „Основи менеджменту”.
Тестові завдання з курсу „ Управління персоналом”.
Тестові завдання з курсу „Операційний (виробничий) менеджмент”.
Тестові завдання з курсу „Організація праці менеджера”.
Тестові завдання з курсу „Фінанси”.
Тестові завдання з курсу „Маркетинг”.
Тестові завдання з курсу „Підприємницьке право”.
Тестові завдання з курсу „Міжнародні економічні відносини”.