Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарюванняФінанси підприємств. За модульною системою навчання + Робочий зошит студента

Фінансова санація і антикризове управління підприємством
Показати велике зображення


Фінансова санація і антикризове управління підприємством

Ціна: 42.00 грн

Задайте питання з цього товару

Колісник М.К., Ільчук П.Г., Віблий П.І.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2007. - 272 с. Обкл. тверда. Формат 84x108/32. ISBN 978-966-351-047-1. Код 111088.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для ВНЗ.

У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до робочих навчальних програм курсів „Фінансова санація і банкрутство підприємств” та „Антикризове управління фінансами підприємств”, розкрито сутність фінансової санації підприємств, порядок її здійснення, принципи антикризового управління підприємствами, завдання санаційного аудиту і контролінгу, охарактеризовано фінансові джерела санації підприємства, розглянуто економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств.

Стислий зміст:
Тема 1. Сутність фінансової санації підприємств та порядок її проведення.
Тема 2. Антикризове управління підприємством.
Тема 3. Контролінг та його роль у фінансовій санації підприємств.
Тема 4. Санаційний аудит.
Тема 5. Форми, правила та умови санації підприємств.
Тема 6. Фінансові джерела санації підприємства.
Тема 7. Санація балансу підприємства.
Тема 8. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємства.
Тема 9. Механізм санації, банкрутства та ліквідації банківських установ.