Сучасний етикет та секрети гостинностіСучасна ділова риторика

Сучасна українська мова
Показати велике зображення


Сучасна українська мова

Ціна: 100.00 грн

Задайте питання з цього товару

Олійник О.Б.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2008. - 234 с. Обкл. тверда. Формат 60x84/16. ISBN 978-966-786-303-4. Код 220876.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник.

Запропоновані опорні конспекти з сучасної української мови містять основи філологічних знань. У процесі їх вивчення ви ознайомитесь з основним теоретичним матеріалом з фонетики, словотвору, фразеології,лексики, орфографії, орфоепії, лексикології, лексикографії, морфології,синтаксису, пунктуації та стилістики.

Стислий зміст:
Загальні теоретичні положення. Українська мова серед інших слов’янських мов. Розвиток української мови. Мова. Мовлення. Функції мови. Форма мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Типи мовлення. Вимоги до мовлення. Норми літературної мови. Лексикологія. Розділи лексикології. Ознаки слова. Слова. Фразеологія. Джерела фразеології. Конспект. Лексикографія. Основні типи словників. Графіка. Особливості української графіки. Орфографія.