Кримінологія: Загальна частинаКриміналістика/Маркусь

Криміналістика
Показати велике зображення


Криміналістика

Ціна: 200.00 грн

Задайте питання з цього товару

Салтевський М.В.: Підр. - К.: Кондор, 2008. - 594 с. Обкл. тверда. Формат 70x100/16. ISBN 978-966-825-170-9. Код 012152.

Рекомендовано МОН як підручник.

У підручнику подається сучасний виклад криміналістики як науки. Розглядаються методологічні засади криміналістики та технічні засоби і методи збирання криміналістичної інформації, криміналістичні слідознавство та механоскопія, основи і засоби криміналістичної тактики, основи методики розслідування злочинів проти життя, здоров'я, волі й гідності людини тощо.

Стислий зміст:
Вступ
Розділ 1. Методолгічні засади криміналістики.
Розділ 2. Технічні засоби та методи збирання криміналістичної інформації (криміналістична техніка).
Розділ 3. Криміналістичне слідознавство.
Розділ 4. Сліди людини.
Розділ 5. Засоби вчинення злочинів (криміналістична механоскопія).
Розділ 6. Основи криміналістичної тактики.
Розділ 7. Засоби криміналістичної тактики.
Розділ 8. Основи управління засобами криміналістичної тактики.
Розділ 9. Тактика провадження досудових слідчих дій.
Розділ 10. Тактика провадження нонвербальних слідчих дій.
Розділ 11. Тактика провадження вербальних слідчих дій для одержання інформації від людей.