МенеджментМатеріалознавство

Менеджмент
Показати велике зображення


Менеджмент

Ціна: 150.00 грн

Задайте питання з цього товару

Діденко В.М., Ярецька Г.С., Михайлов А.П.: Підр. - К.: Кондор, 2008. - 584 с. Обкл. тверда. Формат 60x84/16. ISBN 978-966-351-162-7. Код 033268.

Рекомендовано МОН України як підручник для ВНЗ.

У підручнику систематизовано розглядається як в теоретичному, так і в практичному плані сутність ключових понять, категорій менеджменту, основні теорії лідерства, впливу, влади, стилю управління, стратегії планування, прийняття рішень, формування колективу, особливості впровадження змін, впливу на неформальні групи, здійснення управлінського контролю, визначення ефективності управління.

Стислий зміст:
1. Поняття та сутність менеджменту.
2. Прийняття управлінських рішень.
3. Планування в організації.
4. Організація як функція управління.
5. Мотивація.
6. Управлінський контроль.
7. Лідерство.
8. Комунікації в системі управління організація.
9. Ефективність управління.