Політична економіяПланування діяльності підприємства

Податкова система України
Показати велике зображення


Податкова система України

Ціна: 10.00 грн

Задайте питання з цього товару

Еш С.М.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2008. - 108 с. Обкл. м'яка. Формат 60x84/16. ISBN 978-966-351-094-1. Код 090211.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для ВНЗ.

Навчально-наочний посібник “Податкова система України” в таблицях та схемах підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни “Податкова система”, яку включено до навчального плану підготовки фахівців з напряму 0501 “Економіка і підприємництво”. У навчально-наочному посібнику у формі таблиць і схем розглянуті теоретичні та методологічні аспекти податкової системи, принципів її формування, надані схеми загальнодержавних цільових фондів, місцевих податків і зборів. Розкрито процес управління у сфері оподаткування. Посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни навчально-наочними матеріалами.

Стислий зміст:
1. Сутність, функції та класифікація податків.
2. Основи побудови податкової системи.
3. Прямі та непрямі податки.
4. Спрощена система оподаткування.
5. Загальнодержавні цільові фонди.
6. Місцеві податки і збори.
7. Державна податкова служба України.
8. Податковий менеджмент.