Напівпровідникові приладиМетодологічні й нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності

Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання)
Показати велике зображення


Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання)

Ціна: 100.00 грн

Задайте питання з цього товару

Шило В.П., Доровська С.С., Ільіна С.Б., Іванова Н.С.: Теоретико-практ. пос. - К.: Кондор, 2010. - 346 с. Обкл. тверда. Формат 60x84/16. ISBN 978-966-351-288-4. Код 111348.

Рекомендовано МОН України як теоретично-практичний посібник для студентів ВНЗ.

У теоретично-практичному посібнику з дисципліни “Міжнародні фінанси” (за модульною системою) висвітлюються теоретичні та практичні аспекти модульної системи з дисципліни “Міжнародні фінанси” відповідно до міжнародних вимог. З урахуванням закордонного досвіду розглядається нова для України форми вивчення дисципліни та підготовки фахівців економічного профілю. У даному виданні знайшли відображення законодавчі та нормативні акти Уряду України, автореферати, статті провідних економістів і практиків пов’язаних з організацією функціонування міжнародних фінансів. Передбачені у посібнику форми активних методів навчання: відкритий текст на формування та структурування відповідей, технічні вправи, ситуаційні завдання, графічний диктант, завдання з економіко-математичного моделювання економічних процесів на світовому фінансовому ринку. Розрахований на студентів економічних та фінансових спеціальностей, контролю керівників навчальних установ незалежно від форм власності.

Стислий зміст:
Вступ
Модуль І. Міжнародні фінансові ринки та їх інфраструктура.
Змістовий модуль 1. Міжнародні фінансові системи.
Змістовий модуль 2. Міжнародні фінансові організації. МВФ, СБ, центральні банки.
Змістовий модуль 3. Ринки валют (спотовий, форвардний, ф’ючерсний) та режим обмінних курсів.
Змістовий модуль 4. Міжнародний кредитний ринок.
Змістовий модуль 5. Ринок міжнародних інвестицій.
Змістовий модуль 6. Міжнародні банківські розрахунки.
Модуль ІІ. Моделювання взаємодії фінансових ринків.
Змістовий модуль 7. Моделювання та прогнозування фінансових ринків.
Змістовий модуль 8. Моделювання валютних ринків.
Додатки
Список рекомендованої літератури