Практикум з вищої математикиОрганізаційна робота соціального педагога

Основи інтелектуальної власності
Показати велике зображення


Основи інтелектуальної власності

Ціна: 150.00 грн

Задайте питання з цього товару

Мікульонок І.О.: Навч. пос. - К.: Ліра-К, 2011. - 232 с. Обкл. м`яка. Формат 60x84/16. ISВN 966-622-158-6. Код 012209.

Викладено основи інтелектуальної власності. Висвітлено питання, пов'язані з охороною об'єктів авторського права та суміжних прав, а також промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Розглянуто основні відомості про патентну інформацію й документацію, міжнародну співпрацю у сфері охорони інтелектуальної власності. Для студентів інженерних спеціальностей вищих закладів освіти.

Стислий зміст:
Передмова
1. Поняття інтелектуальної власності та система її правової охорони.
2. Загальні відомості про захист інтелектуальної власності.
3. Правова охорона винаходів і корисних моделей.
4. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження.
5. Ліцензування та передавання технології.
6. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності.
Додатки
Список рекомендованої літератури