Основи економічної безпеки підприємстваАгролісомеліорація

Психологія управління
Показати велике зображення


Психологія управління

Ціна: 195.00 грн

Задайте питання з цього товару

Собченко О.М., Подольська Л.Д.: Навч. пос. - К.: Кондор-Видавництво, 2013. - 196 с. Обкл. м’яка. Формат 70х100/16. ISBN 978-966-2781-40-3. Код 174102.

Рекомендовано МОНМС України як навчальний посібник для ВНЗ.

Навчальний посібник складається з планів семінарських занять, методичних вказівок до роботи з текстом навчального матеріалу, оптимально відібраного тексту у вигляді тез згідно з планами семінарських занять, змістом контрольних питань і навчальних завдань студентів, а також тем повідомлень і рефератів, навчальних тестових завдань та практичних ситуацій, психологічних тестів, рекомендованої літератури, переліку питань до заліку.

Призначений для студентів - магістрів V курсу, професійного напряму 0306 «Менеджмент організацій і адміністрування», варіативна компонента «Менеджмент туристичної індустрії».

Стислий зміст:
Вступ
Заліковий модуль І. Структура сучасної психологічної науки. Психологія управління. Змістовний модуль 1. Загальні засади психології управління. Змістовний модуль 2. Психологія особистості та організації в управлінні. Змістовний модуль 3. Психологія управлінської діяльності.
Заліковий модуль ІІ. Методи соціально-психологічних досліджень управлінської діяльності. Змістовний модуль 4. Соціально-психологічні особливості управління. Змістовний модуль 5. Психологія управління людськими ресурсами. Змістовний модуль 6. Психологія управління рекламною діяльністю організації та її співробітників.
Література
Термінологічний словник