Управління персоналомУправління трудовими ресурсами організації

Фінанси малого бізнесу
Показати велике зображення


Фінанси малого бізнесу

Ціна: 150.00 грн

Задайте питання з цього товару

Фастовець А.А., Фисун І.В. Фінанси малого бізнесу: навч. посіб. / Фастовець А.А., Фисун І.В. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 302 с. ISBN 978-966-2781-73-1

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

У навчальному посібнику визначені особливості фінансів малого бізнесу, розкритий механізм їх державної підтримки та оподаткування. Значна увага приділена питанням оцінки вартості бізнесу, бізнес-планування, фінансового забезпечення, інвестування, управління підприємницькими ризиками й страхування в сфері малого бізнесу. Теоретичні викладки вдало поєднуються з практичним матеріалом, який дозволяє більш глибоко опанувати зміст навчальної дисципліни. Посібник може бути корисним широкому колу читачів – студентам і викладачам економічних спеціальностей, а також науковцям і практикам, що цікавляться проблемами малого бізнесу.