Педагогіка. Основи педагогіки. Дидактика. Теорія та методика виховання. Школознавство.Історія держави і права зарубіжних країн. Навч.пос. (Практикум)

Інтелектуальна власність.
Показати велике зображення


Інтелектуальна власність.

Ціна: 150.00 грн

Задайте питання з цього товару

Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Кондор-Видавництво, 2015. – 242 c. – Бібліогр.: с. 240. ISBN 978-966-2781-84-7

Викладено основи інтелектуальної власності. Висвітлені питання, пов’язані з охороною об’єктів авторського права та суміжних прав, а також промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Розглянуто основні відомості про патентну інформацію й документацію, міжнародну співпрацю у сфері охорони інтелектуальної власності. Для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів.