Інноваційний менеджмент. Навч. пос.Экономика и организация инновационной деятельности

Основи проектування спеціалізованих мікроконтролерних та вбудованих комп’ютерних систем для засобів суднової і промислової автоматизації
Показати велике зображення


Основи проектування спеціалізованих мікроконтролерних та вбудованих комп’ютерних систем для засобів суднової і промислової автоматизації

Ціна: 200.00 грн

Задайте питання з цього товару

В.С. Блінцов. Основи проектування спеціалізованих мікроконтролерних та вбудованих комп’ютерних систем для засобів суднової і промислової автоматизації: навчальний посібник. Частина 1. / В.С. Блінцов, Д.О. Жук, М.В. Джангиров, І.Ю. Жук, С.П. Голіков, С.Г. Чорний – К.: Кондор-Видавницво, 2014. – 348 с. 60х84 1/16

Наведено основні відомості про команди основних меню програми Proteus VSM. Вказано порядок створення та редагування елементів, підсхем та принципових схем, моделювання проектів з використанням графіків, генераторів, віртуальних приладів, принципи налагодження мікропроцесорів/мікроконтролерів, використовуючи вбудовані у середовище інструменти. Надані довідкові дані, практичні вказівки, блок-схеми та програми, що полегшують написання, налагодження, діагностику та запуск програм у середовищі AVR Studio, MPLAB та програмі Proteus. Навчальний посібник призначено для студентів напрямів підготовки «Електромеханіка», «Приладобудування», «Морський та річковий транспорт» і спеціальностей «Електричні системи та комплекси транспортних засобів», «Електромеханічні системи автоматизації та електроприводу».