Бухгалтерський облік: концептуальні основи теоріїБухгалтерский учет в бюджетных учреждениях и организациях

Бухгалтерський облік
Показати велике зображення


Бухгалтерський облік

Ціна: 230.00 грн

Задайте питання з цього товару

Посібник по виконанню практичних завдань. За ред. Сахарцевої І.І.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2009. – 556 с. Обкл. тверда. Формат 60x84/16. ISBN 978-966-351-021-8. Код 050855.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні питання бухгалтерського обліку в ринковій економіці. Дано кореспонденцію рахунків за тематикою обліку згідно з національними та міжнародними стандартами. Наведено задачі та методики їх розв’язування з обліку: основних фондів, нематеріальних активів, запасів, капіталу, розрахунків з покупцями і замовниками, розрахунків з робітниками.

Стислий зміст:
Вступ
1. Термінологія, що застосовуються в сучасній бухгалтерії.
2. План рахунків бухгалтерського обліку.
3. Основи бухгалтерського обліку.
4. Баланс.
5. Звіти.
6. Облік основних засобів.
7. Облік нематеріальних активів.
8. Амортизація.
9. Облік інвестицій.
10. Облік виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
11. Облік праці і заробітної плати.
12. Облік грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій.
13. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.
14. Облік готової продукції, доходів від її реалізації та фінансових результатів.
15. Облік капіталу.