Українська мова професійного спрямування (самостійна та індивідуальна робота). Навч.пос.Інноваційна політика. Навч. пос.

Фінанси. Навч.пос.
Показати велике зображення


Фінанси. Навч.пос.

Ціна: 255.00 грн

Задайте питання з цього товару

Фінанси / За загальн. ред. А.В. Базилюк. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 348 с. Обкладинка тверда.

Містить навчальні, практичні матеріали теорії і практики фінансів. Він характеризується послідовністю подачі та обсягом навчального матеріалу. Розглянуто сутність фінансів, їх функції, місце та роль в економічній ситемі. Надано характеристику окремих сфер і ланок фінансової системи. Охарактеризовано сутності податків, податкової політики і податкової системи держави. Розкрито сутність фінансів підприємницьких структур, державних фінансів, державного бюджету та бюджетної системи, місцевих бюджетів та місцевих фінансів, державного кредиту та державного боргу, фінансів домогосподарств, фінансової політики та механізму. Навчальний матеріал доповнюється схемами, графіками, питаннями і тестами для контролю знань. Ураховано зміни у законодавстві, запроваджені Податковим кодексом України. Після кожного розділу наводяться запитання для самоперевірки, тестові завдання. Для студентів вищих навчальних закладів, фінансистів, економістів, бухгалтерів і всіх, хто цікавиться сучасною теорією та практикою фінансової системи.