Практикум з риторики. Навч.пос.Міжнародна і регіональна стандартизація. Навч.пос.

Методика викладання дисциплін природознавчого циклу. Навч-метод.пос.
Показати велике зображення


Методика викладання дисциплін природознавчого циклу. Навч-метод.пос.

Ціна: 100.00 грн

Задайте питання з цього товару

Методика викладання дисциплін природознавчого циклу: Навчальний посібник / О.М.Пинзеник. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 108 с.

 У посібнику подано матеріали до опрацювання курсу «Методика викладання дисциплін природознав-чого циклу», що дає змогу оптимізувати психолого-педагогічну і методичну підготовку майбутніх фахівців до використання знань природничих дисциплін у навчально-виховній роботі із студентами напряму підго-товки «Дошкільна освіта» (навчальна програма дисципліни, рекомендації до проведення лекційних та практичних занять, питання для обговорення та контролю, завдання для самостійного опрацювання). Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 8.01010101 «Дошкільна освіта».