Менеджмент: ПідручникSTYLISTICS: A RESOURCE BOOK: Навчальний посібник

Основи графічного дизайну. Вид.3
Показати велике зображення


Основи графічного дизайну. Вид.3

Ціна: 580.00 грн

Задайте питання з цього товару

Основи графічного дизайну: Підручник / М.Я. Куленко/ За редакцією проф. Є.А.Антоновича/ Видання третє, перероблене та доповнене. - К.: Кондор-Видавництво, 2015.- 544 с. Формат 70*100, обкладинка тверда.

Подано теоретичні та методичні основи графічного дизайну: основи композиції, мистецтва графіки, мистерцтва шрифту як передумов графічного дизайну. Зібрано, систематизовано та досліджено головні закономірності композиції знаків провідних фірм, дана їхня характеристика та кваліфікація. Розроблена програма та коротка методика навчального процесу дисципліни “Графічний дизайн”. Підручник широко ілюстрований роботами знаних художників-дизайнерів, художників, авторськими творами та численними роботами студентів. Уміщений Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”. Призначено для студентів архітектурних, дизайнерських, художньо-технічних та педаго-гічних навчальних закладів України .