Практикум із фітофармакології. Навч.пос.ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ.

УПРАВЛІНСЬКЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ
Показати велике зображення


УПРАВЛІНСЬКЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ

Ціна: 164.00 грн

Задайте питання з цього товару

Підручник, — К.:Видавництво Ліра-К., 2015. — 368 с. ISBN 978-966-2609-67-7. У підручнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог нових законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке по-дано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об’єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, вели-ка увага приділена систематизації документації. Підручник допоможе студентам при вивченні дисциплін «Діловодство», «Документаційне забезпечення управління» та «Керування документацією». Практичні за-вдання і тести дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань. КОРОТКИЙ ЗМІСТ. ПЕРЕДМОВА . РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ. 1.1. Основи побу-дови діловодних процесів. 1.2. Форми організування роботи з документами. 1.3. Документ: основні поняття, властивос-ті, функції. 1.4. Поділ документів за ознаками та властивостями. 1.5. Вимоги до оформлення документів. 1.6. Комп’ютеризація діловодних процесів. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ. ДОДАТКИ РОЗДІЛ 2. ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВОГО ДОКУМЕНТА. 2.1. Побудова формуляр-зразка документа. 2.2. Складання заголовка документа. 2.3. Датування та індексування документа. 2.4. Адресування та оформлення тексту документа. 2.5. Погодження та засвідчення документів. 2.6. Проставляння відміток на документі. 2.7. Використання реквізитів в міжнародному листуванні. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ. ДОДАТКИ. РОЗДІЛ 3. СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ З ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ. 3.1. Розробка нормативно-правових документів. 3.2. Підготовка розпорядчих документів. 3.3. Складання і оформлення організаційних документів. 3.4. Підготовка докумен-тів колегіальних органів. 3.5. Створення довідково-інформаційних документів. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ. ДОДАТ-КИ. ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА