Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів. Абетка кондитерського мистецтва: Навчальний посібникІсторія української культури. Навчально-методичний посібник ), кол. іл. 24.

Сучасна культурологія: навч. пос.
Показати велике зображення


Сучасна культурологія: навч. пос.

Ціна: 255.00 грн

Задайте питання з цього товару

 Сучасна культурологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /     К. В. Кислюк, В. А. Суковата, З. І. Алфьорова, О. В. Титар, Г. П. Ковальова / за заг. ред. К. В. Кислюка. — К. : Кондор-Видавництво, 2016. — 342 с. ISBN 978-617-7278-33-6

   У пропонованому посібнику з сучасних позицій висвітлюються ос-новні проблеми культурології. Особливу увагу приділено новітнім перспе-ктивним напрямкам культурологічної думки — «новій культурній історії», меморіальній культурології, постмодернізмові, ґендерним дослідженням, постколоніальним студіям, мультикультуралістичним підходам, теоріям гегемонії і теоріям меншин, іншології.

Для студентів усіх спеціальностей, слухачів магістратури, аспіран-тів, викладачів курсу «Культурологія», фахівців-культурологів.