Випробування і сертифікація техніки АПКВалютне регулювання

Випарювання і випарні апарати у розрахунках і конструюванні
Показати велике зображення


Випарювання і випарні апарати у розрахунках і конструюванні

Ціна: 75.00 грн

Задайте питання з цього товару

Кулінченко В.Р., Мирончук В.Г.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2006. – 392 с. Обкл. тверда. Формат 60x84/16. ISBN 978-966-825-188-1. Код 243946.

Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник.

У посібнику наведено в узагальненій формі великий матеріал з випарювання розчинів органічного і неорганічного походження із супутними нормативно-технічними довідковими даними. Розглянуто питання теплопровідності, тепловіддачі та теплопередачі в умовах руху розчинів у висхідних, спадних потоках і при русі в плівці. Теплові, гідравлічні, гідродинамічні й балансові розрахунки суміщені з конструкціями апаратів.

Стислий зміст:
Передмова
Розділ 1. Стаціонарна теплопровідність і теплопередача.
Розділ 2. Гідродинаміка і теплообмін у випарних апаратах.
Розділ 3. Випарювання і випарні апарати.
Розділ 4. Випарні станції.
Розділ 5. Трансформація і акумуляція теплоти вторинної і відпрацьованої пари.
Розділ 6. Допоміжне устаткування і трубопроводи випарної станції.
Розділ 7. Розрахунки на міцність елементів випарних апартів, збірників і трубопроводів.
Література