Інноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів : монографіяЗастосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї у місцях позбавлення волі

Трансформація світогляду в добу Відродження і Реформації (з автентичними текстами праць Юрія Дрогобича в українському перекладі): навчальний посібник
Показати велике зображення


Трансформація світогляду в добу Відродження і Реформації (з автентичними текстами праць Юрія Дрогобича в українському перекладі): навчальний посібник

Ціна: 180.00 грн

Задайте питання з цього товару

 

Трансформація світогляду в добу Відродження і Реформації (з автентичними текстами праць Юрія Дрогобича в українському перекладі): навчальний посібник / В. М. Вандишев. – Київ: Кондор-Видавництво, 2016. – 304 с. ISBN 978-617-7278-84-8. Обкладинка м’яка.

Навчальний посібник покликанийрозширитизвичнеуявлення про добуЄвропейськогоВідродженняі Реформації, яке сформувалося у вітчизнянійнавчальнійлітературі. Показуючизакономірний характерісторичногопоступу, автор посилається на певнуповторюваність в історіїпереламнихперіодів, до якихслідвіднестиєвропейськіВідродження і Реформацію. Фундаментальніідеї і цінностіВідродженняпостаютьв образах життя і діяльностіяскравихособистостейтієїдоби, середяких: Г. Плетон, МарсіліоФічіно, П. Помпонацці, ПікоделлаМірандола і Ю. Дрогобич. Праціцихмислителівсерйозновплинули на розвитокєвропейськоїкультури і науки. Духовно<культурна ситуація на Русі XIV–XVІ ст. мала своїособливості, начомуакцентованоувагу. Тут важливу роль у повсякденномужиттівідіграваличисленні «Палеї», «Зодії», «Трепетники», «Бронтоскопії», «Колядники», «Зелейники» тощо. Духовніпошуки наших співвітчизників тієї доби детально описано в посібнику.

Європейська духовність і наука доби Реформації розглянуті крізь призму нового світогляду, значний внесок у формування якого зробив Миколай Коперник. Розглянуто особливості ідеологічного і світоглядного підґрунтя реформаційних трансформацій, які привели до виникнення лютеранства, а також роль у цьомуФіліппаМеланхтона. Середвітчизнянихмислителівтієїдоби, яківплинули на подальшийрозвиток наукиі культури в Україні, постаютьКирилоТранквілліон, Василь (Костянтин) Острозький, КасіянСакович.

Особливуувагуприділеноособистості Петра Могили і йогореформаторськійдіяльності у вітчизняномурелігійному і освітньомупросторі.

Важливоюскладовоюпосібника є праціЮріяДрогобича (1448<1494), які подано в оригіналі, латинською та українськоюмовами. З цихпраць, змістякихвідображаєважливімоменти духовного іморально<естетичногосвітобаченнятогочасногоєвропейства, можназрозуміти, щохвилювало і надавалонаснаги людям тієїдоби.

Навчальнийпосібник стане в пригоді як студентам соціально<гуманітарних, так і філологічнихспеціальностейуніверситетів. Ознайомлення з текстами ЮріяДрогобичаможенадихнути на подальше іглибшевивченнякультуриВідродження і спонукати до глибокихпрофесійних занять у сфері перекладу.