HR-менеджмент у публічному управлінні: навч. посібн.Місцеве самоврядування: словник-довідник: навч. посібн

Історія та теорія місцевого самоврядування: навч. посібн.
Показати велике зображення


Історія та теорія місцевого самоврядування: навч. посібн.

Ціна: 145.00 грн

Задайте питання з цього товару

 

Історія та теорія місцевого самоврядування: навч. посібн. / О. М. Руденко І. В. Козюра, Н. В. Ткаленко, В. Г. Маргасова. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 226 с. Обкладинка м’яка.

В навчальному посібнику висвітлюються питання сутності та основних понять місцевого самоврядування, історичні аспекти його становлення і розвитку, сучасні зарубіжні моделі місцевого самоврядування та практики діяльності місцевої влади в зарубіжних країнах, сучасна теорія і практика місцевого самоврядування в Україні.

Представлений навчальний посібник можна рекомендувати для вивчення питань місцевого самоврядування студентам за напрямом «Публічнеу правління та адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Також посібник розрахований на учнів коледжів, слухачів регіональних центрів підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Реко­мендується для самоосвіти посадових осіб органів місцевого самоврядування.