Інноваційне забезпечення екологічного розвитку: сучасні реалії та перспективи: МонографіяБухгалтерський облік. Практикум. Навч. пос. 2-ге вид., доп. та перероб. В5

Державне регулювання розвитку інноваційної системи України: теорія, методологія, практика: моногорафія
Показати велике зображення


Державне регулювання розвитку інноваційної системи України: теорія, методологія, практика: моногорафія

Ціна: 230.00 грн

Задайте питання з цього товару

Державне регулювання розвитку інноваційної системи України: теорія, методологія, практика: монографія. Тітаренко Г.Б. – Київ : Кондор-Видавництво, 2016. – 400 с.

У монографії розглянуто та науково обґрунтовано теоретико-методологічні, методичні і прикладні аспекти державного регулювання розвитку національної інноваційної системи як інституціональної структури управління інноваційними процесами в економіці країни в умовах інтеграційних змін.