Шкільне харчування в сучасній Україні: підручникДержавне регулювання розвитку інноваційної системи України: теорія, методологія, практика: моногорафія

Інноваційне забезпечення екологічного розвитку: сучасні реалії та перспективи: Монографія
Показати велике зображення


Інноваційне забезпечення екологічного розвитку: сучасні реалії та перспективи: Монографія

Ціна: 250.00 грн

Задайте питання з цього товару

Інноваційне забезпечення екологічного розвитку: сучасні реалії та перспективи: Монографія. Горбач Л. М. – К.: Видавництво-Кондор, 2016. – 360 с.

Монографія присвячена аналізу сучасних теорій та методології феномену інновацій. У роботі акцентується увага на проблемних питаннях класифікації інновацій загалом та екологічних інновацій зокрема, екологічно спрямованої інноваційної діяльності. Особлива увага приділяється регіональній політиці екологічно спрямованого інноваційного розвитку.

Досліджено сутність екологічних інновацій як пріоритетного напрямку сталого розвитку. Здійснено оцінку інноваційної діяльності в Україні, а також аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності у природокористуванні. Визначено проблеми й перспективні напрямки щодо розробки і впровадження екологічних інновацій, окреслено пріоритети інноваційного забезпечення екологічного розвитку.

Видання розраховане на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників.