Історія макіяжу: навч. посіб. Кол.вставкиЗагальна теорія політики: Навчальний посібник

Основи казначейської справи. Навчальний посібник/ 4-те видання, виправлене та доповнене.
Показати велике зображення


Основи казначейської справи. Навчальний посібник/ 4-те видання, виправлене та доповнене.

Ціна: 335.00 грн

Задайте питання з цього товару

Основи казначейської справи. Навчальний посібник/ 4-те видання, виправлене та доповнене. Хрущ Н.А., Форкун І.В., Гордєєва Т.А. К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 500 с. Обкладинка тверда.

Навчальний посібник створено згідно з навчальною програмою дисципліни «Основи казначейської справи», яка включена до навчальних планів підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» та спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». В ньому висвітлено організаційно-правові засади функціонування казначейської системи України, розкрито порядок казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів та державного боргу, порядок ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітність і забезпечення контролю в системі Державної казначейської служби України. Для студентів, аспірантів, практичних працівників у сфері державних фінансів.