Фітомеліорація піщаних літоземів природно-техногенного походження: Монографія. Кольор.Основи теорії держави і права : навч. посібник

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навчальний посібник
Показати велике зображення


Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навчальний посібник

Ціна: 340.00 грн

Задайте питання з цього товару

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навчальний посібник / О.А. Лаговська, С.Ф. Легенчук, В.І. Кузь, С.В. Кучер. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 418 c. Обкладинка тверда.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку в системі управління підприємством (зокрема, сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством, бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством, інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством). Особлива увага приділяється формуванню інформаційного забезпечення для вирішення конкретних управлінських проблем. Окремі теми присвячені принципам, методикам і технікам підготовки управлінської бухгалтерської звітності, а також особливостям визначення якості облікової інформації та ефективності системи бухгалтерського обліку. Навчальний посібник призначений для докторантів, аспірантів, наукових співробітників, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, управлінського персоналу всіх ланок, бухгалтерів і економістів підприємств, які цікавляться проблемами розвитку системи бухгалтерського обліку та формування інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень.