Регулювання ринку свинини України в умовах євроінтеграції: монографія Фітомеліорація піщаних літоземів природно-техногенного походження: Монографія. Кольор.

Піднаметові культури дуба червоного у свіжих суборах Київського Полісся: монографія КОЛЬОРОВА
Показати велике зображення


Піднаметові культури дуба червоного у свіжих суборах Київського Полісся: монографія КОЛЬОРОВА

Ціна: 450.00 грн

Задайте питання з цього товару

Піднаметові культури дуба червоного у свіжих суборах Київсь-кого Полісся: монографія / Рибак О.В., Рибак В.О., Юхновський В.Ю. – К.:Видавничий дім «Кондор», 2017. – 236 с. КОЛЬОРОВА. Обкладинка тверда.

Монографія присвячена дослідженню піднаметових культур дуба червоного та їх впливу на лісівничо-екологічні характеристики соснових насаджень у свіжих суборах Київського Полісся. Введення дуба червоного у корінні соснові деревос-тани поліпшує водно-фізичні, фізико-хімічні та агрономічні властивості ґрунтів, що призводить до підвищення їх родючості. Піднаметові культури дуба червоного пришвидшили сукцесії корисної та шкідливої мезофауни, призвели до значного збагачення різноманіття видового складу мікроміцетів, макроміцетів, у тому числі мікотрофних видів. Інтенсивність мікоризоутворення у сосни звичайної в 1,3 раза перевищувала контрольні показники, що суттєво вплинуло на ріст, розвиток, біоло-гічну продуктивність і стан соснових деревостанів. Інтегральний показник сумарної біологічної активності ґрунту в лісостанах із ярусом дуба червоного у 2,3 раза пе-ревищує контрольні показники, що свідчить про ефективність введення дуба черво-ного у соснові насадження в умовах свіжого субору Київського Полісся. Розрахована на студентів, магістрів і аспірантів вищих навчальних закладів, науковців і фахівців лісової, лісомеліоративної, агроекологічної та природоохо-ронної галузей, а також інших суміжних секторів економіки.