Декоративне мистецтво (в практиці вчителя образотворчих дисциплін). 2-ге вид., перер. і доп. Навч. пос. Кольор.Економіка рибогосподарських підприємств: підручник

Навчальна геодезична практика: навч. посібник
Показати велике зображення


Навчальна геодезична практика: навч. посібник

Ціна: 140.00 грн

Задайте питання з цього товару

Навчальна геодезична практика: навч. посібник / Глущенко В.М., Угненко Є.Б., Павленко Н.В., Ужвієва О.М., Тимченко О.М. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 196 с. Обкладинка м’яка.

Посібник складається з п’яти частин. Перша та друга частини містять в собі основні положення, що стосуються правил організації практики та її проведення, послідовності виконання та обсягу робіт, матеріального забезпечення. Крім того, запропоновані форми і методи контролю, сформульовані вимоги до звіту по практиці. Надані пояснення щодо здійснення підготовчих робіт. Третя частина містить пояснення та вказівки з виконання топографічного знімання, побудови планового і висотного знімальних обґрунтувань та тахеометричного знімання. Четверта частина надає опис інженерно-геодезичних робіт при вишукуваннях ав-томобільних доріг – прокладання траси дороги, іі детального розмічування, геометрично-го нівелювання та складання профілів. П’ята частина складається з окремих завдань інженерних розбивочних робіт. Призначено для студентів спеціальностей «Геодезія та землеустрій» і «Будівництво та цивільна інженерія».