Практикум з конструювання жіночого та чоловічого верхнього одягу за методикою ЄМКО РЕВ : навч. Посібник. Зб.форматНавчальна геодезична практика: навч. посібник

Декоративне мистецтво (в практиці вчителя образотворчих дисциплін). 2-ге вид., перер. і доп. Навч. пос. Кольор.
Показати велике зображення


Декоративне мистецтво (в практиці вчителя образотворчих дисциплін). 2-ге вид., перер. і доп. Навч. пос. Кольор.

Ціна: 450.00 грн

Задайте питання з цього товару

Декоративне мистецтво в практиці вчителя образотворчих дис-циплін: 2-ге видання, перероблене та доповнене. Підручник. – К.: Кондор-Видавництво, 2018. – 308 с. Кольор. Обкладинка тверда.

Зміст розроблено з урахуванням чинної програми «Декоративне мистецтво» для студентів вищих навчальних закладів, що оволодівають фахом художника, викладача об-разотворчого мистецтва, вчителя образотворчого мистецтва, викладача початкового спе-ціалізованого мистецького навчального закладу, керівника гуртка декоративного мистец-тва. Рекомендовано також для вчителів образотворчого мистецтва, художників-педагогів спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та методистів художніх студій, керівни-ків гуртків декоративного мистецтва шкіл різного типу.