Менеджмент: навч. посіб. для студентівДекоративне мистецтво (в практиці вчителя образотворчих дисциплін). 2-ге вид., перер. і доп. Навч. пос. Кольор.

Практикум з конструювання жіночого та чоловічого верхнього одягу за методикою ЄМКО РЕВ : навч. Посібник. Зб.формат
Показати велике зображення


Практикум з конструювання жіночого та чоловічого верхнього одягу за методикою ЄМКО РЕВ : навч. Посібник. Зб.формат

Ціна: 160.00 грн

Задайте питання з цього товару

Практикум з конструювання жіночого та чоловічого верхнього одягу за методикою ЄМКО РЕВ : навч. посібник / Н. В. Кудрявцева, Л. В. Краснюк. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 170 с. Обкладинка м’яка. Збільшений формат.

Проаналізовані теоретичні та практичні аспекти проектування різних видів жіно-чого та чоловічого верхнього одягу за єдиною методикою конст-руювання одягу, що була розроблена країнами-членами РЕВ колишньої спів-дружності соціалістичних країн. Наве-дена низка конструкцій жіночого та чоловічого одягу з використанням цієї методики. Видання може бути корисним студентам і магістрам ВНЗ та інженерним працівни-кам швейної галузі.