Информационные системы в научных исследованиях (для  аспирантов и студентов экономических специальностей). Учебное пособие 2-е, дополненное изданиеУправління проектами: навч. посіб.

Інформаційна безпека України. Навч.пос.
Показати велике зображення


Інформаційна безпека України. Навч.пос.

Ціна: 125.00 грн

Задайте питання з цього товару

Інформаційна безпека: навч. посіб. / Лісовська Ю.П. — Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 172 с. Обкладинка м’яка.

У навчальному посібнику на міждисциплінарному рівні розкрито сутність, струк-туру та механізм захисту інформаційної безпеки України. Визначено концептуальні заса-ди інформаційної безпеки особи, держави та суспільства, а також особливості інформа-ційного протиборства. При цьому акцентовано увагу на систему превентивних заходів адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки України. Навчальний посібник розрахований на студентів і курсантів вищих навчальних за-кладів та співробітників спецслужб.