Організація та технологія доставки спеціальних категорій вантажів: підручникИнформационные системы в научных исследованиях (для  аспирантов и студентов экономических специальностей). Учебное пособие 2-е, дополненное издание

Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. Моногр.
Показати велике зображення


Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. Моногр.

Ціна: 160.00 грн

Задайте питання з цього товару

Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств / Дунська А. Р., Жалдак Г. П. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 232 с. Обкладинка м’яка.

У монографії висвітлено передумови формування соціально-економічного механізму інноваційного розвитку підприємств. Досліджено роль та місце соціального капіталу у сучасних теоріях інноваційного розвитку. Обґрунтовано теоретичні положення щодо сутності соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку підприємств та визначено його структуру. Здійснено аналіз рівня використання економічних важелів та соціальних заходів у забезпеченні інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України. Авторами визначено соціально-економічні параметри забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств та оцінено їх динаміку, а також досліджено взаємозв’язки ключових соціально-економічних факторів та результатів іннова-ційної діяльності машинобудівних підприємств. Обґрунтовано науково-методичні засади функціонування соціально-економічного механізму в системі управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств. Розроблено методичний підхід до оцінювання складових соціального капіталу машинобудівних підприємств при формуванні соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підпри-ємств. Спрогнозовано результат впровадження соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств та розроблено комплекс стратегічних заходів щодо нарощення соціального капіталу.