Діяльність підприємств промислово-фінансових груп харчової промисловості в ринкових умовах господарюванняДілове мовлення

Діловодство
Показати велике зображення


Діловодство

Ціна: 120.00 грн

Задайте питання з цього товару

Скібіцька Л.І.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2009. - 220 с. Обкл. тверда. Формат 60х84/16. ISBN 978-966-351-299-0. Код 015205.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для ВНЗ.

Навчальний посібник з дисципліни „Діловодство” передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються в повсякденній практиці фахівців підприємств та організацій різних організаційно-правових форм із застосуванням сучасних засобів оргтехніки. Посібник ознайомлює з класифікацією, систематизацією та правилами створення й оформлення різних видів управлінських документів, порядком роботи з документами.

Стислий зміст:
Тема 1. Документальне забезпечення управління.
Тема 2. Використання поем у документальному забезпеченні управління.
Тема 3. Основні вимоги, що висуваються до оформлення документів.
Тема 4. Оформлення організаційно-розпорядчої документації.
Тема 5. Документація з особового складу.
Тема 6. Організація роботи з документами.
Тема 7. Організація документообігу у підприємництві.
Тема 8. Робота з документами, що містять комерційну таємницю підприємства.
Тема 9. Основні вимоги до організації сучасного діловодства.