Економіко-правове регулювання природокористуванняЕкономіка сучасної України

Економіко-математичні методи та моделі в фінансах
Показати велике зображення


Економіко-математичні методи та моделі в фінансах

Ціна: 95.00 грн

Задайте питання з цього товару

Бережна Л.В., Снитюк О.І.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2009. - 302 с. Обкл. м'яка. Формат 60x84/16. ISBN 978-966-351-231-0. Код 111400.

Рекомендовано Мон України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

У навчальному посібнику розглядаються принципи і методи моделювання та управління фінансовими процесами. Наведена класифікація економіко-математичних методів та моделей. Запропоновані методи і моделі розв’язання задач, пов’язаних з бюджетними процесами, банківською діяльністю, страхуванням, податками.У посібнику вміщено методичні поради до кожної теми, що передбачають висвітлення теоретичного матеріалу, наявність переліку питань для самоконтролю, тем рефератів, тестових завдань та завдань на контрольну роботу.

Стислий зміст:
Розділ 1. Загальна характеристика економіко-математичних методів і моделей.
Розділ 2. Методи та моделі кореляційно-регресійного аналізу.
Розділ 3. Методи та моделі прогнозування часових рядів економічних систем.
Розділ 4. Методи та моделі планування.
Розділ 5. Теорія ігор і прийняття рішень.