Економічна теорія – політекономічний контекстЕкономічна злочинність в Україні

Економічна теорія
Показати велике зображення


Економічна теорія

Ціна: 140.00 грн

Задайте питання з цього товару

За ред. Предборського В.А.: Підр. - К.: Кондор, 2007. - 492 с. Обкл. тверда. Формат 60x84/16. ISBN 978-966-798-214-9. Код 122479.

Рекомендовано МОН України як підручник для студентів ВНЗ.

У підручнику відповідно до програми курсу для слухачів та курсантів НАВС України розглянуто основний зміст економічної теорії з урахуванням новітніх наукових досягнень, проводиться аналіз проблем економічної безпеки як частини сучасної економічної теорії.

Стислий зміст:
Вступ
1. Загальні основи економічного розвитку.
2. Ринкова економіка: структура і механізм функціонування.
3. Основи підприюмництва. Мікроекономіка.
4. Макроекономічний рівень господарювання.
5. Фінансові процеси в системі економічного відтворення.
6. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки.
7. Світогосподарські зв`язки та міжнародні валютно-фінансові операції.