Економічний словникЕкономічна теорія: політична економія

Економічний аналіз
Показати велике зображення


Економічний аналіз

Ціна: 30.00 грн

Задайте питання з цього товару

Череп А.В.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2006. - 160 с. Обкл. тверда. Формат 84x108/32. ISBN 978-966-825-158-X. Код 080182.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

У посібнику розглянуті предмет, завдання і види економічного аналізу, що стосуються усіх сфер діяльності підприюмства – виробничої, фінансової тощо.

Стислий зміст:
Вступ
Розділ 1. Предмет та завдання економічного аналізу.
Розділ 2. Методи економічного аналізу.
Розділ 3. Аналіз виробництва і реалізації продукції.
Розділ 4. Аналіз використання трудових ресурсів.
Розділ 5. Аналіз основних виробничих фондів. Р
озділ 6. Аналіз матеріальних ресурсів.
Розділ 7. Аналіз собівартості промислової продукції.
Розділ 8. Аналіз фінансових результатів діяльності підприюмств.
Розділ 9. Аналіз фінансового стану підприюмства.
Список рекомендованої літератури
Додатки