Енергозбереження засобами промислового електроприводаЕлектронний бізнес

Електротехніка
Показати велике зображення


Електротехніка

Ціна: 150.00 грн

Задайте питання з цього товару

Титаренко М.В.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2015. - 240 с. Обкл. м'яка. Формат 84x108/32. ISBN 978-966-798-232-7. Код 240841.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

Посібник містить курс лекцій, задачі для практичних занять, методичні вказівки до лабораторних робіт, завдання для розрахунково-графічних (контрольних) робіт, перелік рекомендованої літератури.

Стислий зміст:
Розділ 1. Лінійні кола постійного струму.
Розділ 2. Лінійні кола однофазного змінного струму.
Розділ З. Трифазний струм.
Розділ 4. Трансформатори.
Розділ 5. Електричні машини постійного струму.
Розділ 6. Машини змінного струму.
Розділ 7. Комутаційна низьковольтна апаратура та реле.
Розділ 8. Електричні вимірювання.
Розділ 9. Вибір перерізу дротів та кабелів.
Розділ 10. Правила техніки безпеки в електроустановках.
Лабораторні роботи
Розрахунково-графічні (контрольні) роботи