Загальне тваринництво та технології виробництва продукції тваринництва з основами стандартизаціїЗагальна стереохімія

Загальна теорія держави і права
Показати велике зображення


Загальна теорія держави і права

Ціна: 84.00 грн

Задайте питання з цього товару

Кельман М.С., Мурашин О.Г.: Підр. - К.: Кондор, 2008. - 477 с. Обкл. тверда. Формат 70x100/16. ISBN 978-966-798-299-8. Код 012850.

Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.

Підручник присвячений питанням державно-правового розвитку України на всіх етапах її історичного шляху. Наводяться численні дані розвитку історично-правової думки на теренах інших держав світу. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів.

Стислий зміст:
Розділ І. Предмет, методи і функції теорії держави і права.
Розділ ІІ. Походження, соціальна сутність і причини виникнення держави.
Розділ ІІІ. Взаюмозв’язок і взаюмодія суспільства, особи, держави і права.
Розділ ІV. Держава. поняття, ознаки, сутність.
Розділ V. Типологія держав.
Розділ VІ. Функції держави.
Розділ VІІ. Форма держави.
Розділ VІІІ. Механізм держави.
Розділ ІХ. Політична система суспільства.
Розділ Х. Правова, соціальна держава: походження зміст, соціальне призначення.
Розділ ХІ. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.
Розділ ХІІ. Демократія та її форми.