Ринок фінансових послугРизик-менеджмент

Ринок фінансових послуг
Показати велике зображення


Ринок фінансових послуг

Ціна: 65.00 грн

Задайте питання з цього товару

Горбач Л.М., Каун О.Б.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2009. - 440 с. Обкл. тверда. Формат 60x84/16. ISBN 978-966-351-048-Х. Код 111042.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для ВНЗ.

У книзі розглянуто основні проблеми становлення та розвитку ринку фінансових послуг в Україні. Розкрито сутність та особливості ринків фінансових послуг відповідно до типової програми курсу, розглядається порядок створення, діяльності і ліквідації фінансових установ, подано нормативно-правове забезпечення та механізм державного регулювання ринків фінансових послуг, характеризуються особливості надання фінансових послуг банківськими і небанківськими фінансово кредитними установами.

Стислий зміст:
Розділ І. Сутність та умови формування ринку фінансових послуг.
Розділ ІІ. Порядок створення, діяльності і ліквідації фінансових установ.
Розділ ІІІ. Державне регулювання ринків фінансових послуг.
Розділ ІV. Ринок банківських послуг.
Розділ V. Ринок страхових послуг.
Розділ VІ. Ринок інвестиційних послуг.
Розділ VIІ. Фінансовий лізинг.
Розділ VIIІ. Ломбардні послуги та кредитні спілки.
Розділ ІX. Нормативно-правове забезпечення концесій.
Розділ X. Торгівля цінними паперами.
Розділ XІ. Валютні операції.