Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємствіТипологія релігій

Товарна інноваційна політика
Показати велике зображення


Товарна інноваційна політика

Ціна: 60.00 грн

Задайте питання з цього товару

Щербань В.М., Козубенко Л.Д.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2006. - 400 с. Обкл. тверда. Формат 60x84/16. ISBN 978-966-351-121-4. Код 122073.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник.

Навчальний посібник розроблений відповідно до програми курсу „Товарна інноваційна політика”, який викладається студентам спеціальностей 7.050108 та 8.050108 „Маркетинг”. У посібнику розглядаються теоретичні та методологічні основи формування товарної інноваційної політики сучасного підприємства, в тому числі малого та середнього розмірів. Зазначений курс є логічним продовженням таких дисциплін як „Товарознавство”, „Маркетинг”, „Маркетингові дослідження”.

Стислий зміст:
Передмова
Розділ 1. Теоретичні основи інноваційної діяльності.
Розділ 2. Аналіз споживчого ринку.
Розділ 3. Аналіз методів формування ідей нового продукту.
Розділ 4. Аналіз методів оцінки ідей нового продукту.
Розділ 5. Аналіз методів оцінки комерційних перспектив нового продукту.
Розділ 6. Планування інноваційної діяльності.
Розділ 7. Інженерне забезпечення інноваційної діяльності.
Розділ 8. Маркетингові принципи управління інноваційною діяльністю.