Кредитування: термінологічний словникКорпоративне управління

Кредитування і контроль
Показати велике зображення


Кредитування і контроль

Ціна: 45.00 грн

Задайте питання з цього товару

Дмитренко М.Г., Потлатюк В.С.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2009. - 298 с. Обкл. м'яка. Формат 84x108/32. ISBN 978-966-351-006-4. Код 110747.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за освітньо-професійною програмою спеціаліста зі спеціальності “Банківська справа”.

У навчальному посібнику викладені головні теоретичні відомості щодо кредитування і контролю банківської діяльності з тлумаченнями ключових понять, запропоновано комплекс різноманітних дидактичних матеріалів.

Стислий зміст:
Вступ
Модуль 1. Засади банківського кредитування та методи мінімізації кредитного ризику.
Модуль 2. Моніторинг кредитного ризику комерційного банку.
Модуль 3. Менеджмент кредитного портфеля комерційного банку.
Основні терміни і поняття
Література