МатеріалознавствоМатематика

Математичні методи ринкової економіки
Показати велике зображення


Математичні методи ринкової економіки

Ціна: 28.00 грн

Задайте питання з цього товару

Кігель В.Р.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2008. - 160 с. Обкл. м’яка. Формат 84x108/32. ISBN 978-966-825-117-2. Код 122377.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

Навчальний посібник містить розділи про значимість математичних методів прийняття економічних рішень в умовах ринкової економіки, зміст і класифікацію завдань прийняття економічних рішень, огляд основних методів математичного програмування та дослідження операцій із розв’язування оптимізаційних задач ринкової економіки та інші моменти цієї вибіркової навчальної дисципліни.

Стислий зміст:
Тема 1. Значимість математичних методів прийняття економічних рішень в умовах ринкової економіки.
Тема 2. Зміст і класифікація задач прийняття економічних рішень.
Тема 3. Огляд основних методів математичного програмування та дослідження операцій розв'язування оптимізаційних задач ринкової економіки.
Тема 4. Методи визначення та відбиття системи переважань ОПР.
Тема 5. Методика багатокритеріальної оптимізації економічних рішень.
Тема 6. Методи прийняття економічних рішень за умов ризику та/або невизначеності тощо.