МатеріалознавствоМатематичні методи ринкової економіки

Матеріалознавство
Показати велике зображення


Матеріалознавство

Ціна: 50.00 грн

Задайте питання з цього товару

Дудка О.І., Більченко О.В., Лобода П.І.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2009. - 156 с. Обкл. м'яка. Формат 60x84/16. ISBN 978-966-351-216-7. Код 245124.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

Даний навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми курсу "Матеріалознавство" для студентів-заочників машинобудівних та металургійних спеціальностей. Він містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації по її засвоєнню та контрольні запитання для самоперевірки.

Стислий зміст:
Вступ
Програма дисципліни
Контрольні роботи: Завдання на контрольну роботу №1. Завдання на контрольну роботу №2.
Приклади відповідей на питання контрольних робіт.
Лабораторні роботи по курсу “Матеріалознавство”: Лабораторна робота №1. Структура металів та сплавів. Методи її вивчення. Лабораторна робота №2. Залізовуглецеві сплави. Лабораторна робота №3. Термічна та хіміко-термічна обробка сталі. Лабораторна робот №4. Сплави на основи кольорових металів. Лабораторна робота №5. Дослідження головних властивостей теплоізоляційних матеріалів.