Основи біржового праваОрганізація сучасного діловодства

Основи аудиту
Показати велике зображення


Основи аудиту

Ціна: 60.00 грн

Задайте питання з цього товару

Ільіна С.Б.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2009. - 378 с. Обкл. тверда. Формат 60x84/16. ISBN 978-966-351-146-Х. Код 051038.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник.

У навчально-практичному посібнику розкриваються основи організації і методики проведення аудиту в умовах застосування в Україні національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, міжнародних стандартів аудиту. В посібнику передбачені ситуаційні завдання, тести, графічні блоки, виконання яких формує у студентів навички проведення аудиторської перевірки. Значна увага надається аудиторському звіту (висновку).

Стислий зміст:
Передмова
Розділ 1. Виникнення та розвиток аудиту в умовах ринкової економіки.
Розділ 2. Організація проведення аудиторської діяльності.
Розділ 3. Етика аудитора та вимоги до його кваліфікації.
Розділ 4. Стандарти (норми) аудиту.
Розділ 5. Оцінка системи внутрішнього контролю.
Розділ 6. Аудиторські докази.
Розділ 7. Етапи підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку.
Розділ 8. Аудиторські робочі документи, їх призначення.
Розділ 9. Аудит у комп’ютерному середовищі.