Основи економічного аналізу і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємствОснови економіки транспорту

Основи економічного аналізу
Показати велике зображення


Основи економічного аналізу

Ціна: 24.00 грн

Задайте питання з цього товару

Мельник В.М.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2009. - 128 с. Обкл. м'яка. Формат 60x84/16. ISBN 978-966-825-109-1. Код 080144.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

У посібнику охарактеризовано сутність, види, роль, історію розвитку економічного аналізу. Викладено предмет, метод, завдання економічного аналізу в умовах ринкових перетворень.

Стислий зміст:
Частина 1. Теоретичні основи економічного аналізу.
Розділ 1. Економічний аналіз та його види.
Розділ 2. Предмет, зміст та завдання економічного аналізу.
Розділ 3. Метод і методика комплексного економічного аналізу господарської діяльності підприємства.
Розділ 4. Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу господарської діяльності підприємства.
Частина 2. Методика економічного аналізу господарської діяльності підприємств.
Розділ 5. Аналіз виробничих ресурсів та організаційно-технічного рівня підприємства.