Основи проектування промислових будівельОснови програмування на алгоритмічній мові Pascal

Основи проектування баз даних
Показати велике зображення


Основи проектування баз даних

Ціна: 135.00 грн

Задайте питання з цього товару

Гайна Г.А.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2007. - 208 с. Обкл. м'яка. Формат 60x84/16. ISBN 978-966-627-117-6. Код 125521.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для ВНЗ.

Розглянуто головні концепції проектування і побудови баз даних, основні моделі баз даних, архітектури СУБД, сучасні напрямки розвитку технологій баз даних, питання, які пов'язані з експлуатацією баз даних. Всі головні положення книги розглядаються з використанням навчальних прикладів і ілюструються графічними матеріалами. Призначений для студентів усіх спеціальностей напряму підготовки "Комп'ютерні науки".

Стислий зміст:
1. Основні відомості.
2. Середовище бази даних.
3. Реляційна модель даних.
4. Проектування баз даних.
5. Концептуальне проектування.
6. Логічне проектування.
7. Нормалізація.
8. Фізична організація баз даних.
9. Засоби автоматизації.
10. Сучасні технології баз даних.
11. Розподілена обробка даних.
12. Об’єктно-орієнтовані бази даних.
13. Сховище даних.
14. Експлуатація баз даних.
15. Застосування баз даних.
16. Захист інформації в базах даних.