Основы имиджа и этикетаОснови хімії та фізико-хімії полімерів

Основи ціноутворення
Показати велике зображення


Основи ціноутворення

Ціна: 40.00 грн

Задайте питання з цього товару

Верхоглядова Н.І., Ільїна С.Б., Іваннікова Н.А., Слабко Я.Я., Лисенко Ю.В.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2007. - 252 с. Обкл. тверда. Формат 60x80/16. ISBN 978-966-351-082-X. Код 124922.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для ВНЗ.

У навчальному посібнику висвітлені основи методики ціноутворення. Особлива увага приділяється теоретичним основам ціноутворення, визначенню політики і стратегії встановлення цін. У посібнику передбачені контрольні питання, приклади розв’язування задач, завдання для самостійної роботи, тести, графічні диктанти. Особлива увага приділяється формуванню цін з урахуванням конкурентноздатності товару.

Стислий зміст:
Розділ 1. Політика цін та її мета.
Розділ 2. Фактори, що впливають на ціноутворення.
Розділ 3. Стратегія ціноутворення.
Розділ 4. Основні види цін, їх склад і структура.
Розділ 5. Методи встановлення ціни на товар.
Розділ 6. Встановлення ціни з урахуванням конкурентноздатності товару.
Розділ 7. Ціноутворення на підприємствах торгівлі.
Розділ 8. Ціноутворення в міжнародній торгівлі.