Правова риторикаПотенціал і розвиток підприємства

Потенціал підприємства
Показати велике зображення


Потенціал підприємства

Ціна: 55.00 грн

Задайте питання з цього товару

Іванов В.Б., Кохась О.М., Хмелевський С.М.: Навч. пос. - К.: Кондор, 2009. - 300 с. Обкл. тверда. Формат 60x84/16. ISBN 978-966-351-226-6. Код 033536.

Рекомендовано МОН як навчальний посібник.

Сучасна категорія в економіці – потенціал підприємства. Це додатковий рівень кількісної та якісної оцінки підприємства. Він є необхідним та вагомим важелем в сучасних тенденціях розвитку економіки, її інтеграції та глобалізації. Науково-методичний посібник призначений для менеджерів, економістів та інженерів відділів підприємств. Рекомендується студентам при курсовому та дипломному проектуванні.

Стислий зміст:
Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства.
Тема 2. Формування потенціалу підприємства.
Тема 3. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства.
Тема 4. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства.
Тема 5. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства.
Тема 6. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд.
Тема 7. Визначення вартості машин і обладнання.