Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетвореньМаркетинг туристичного бізнесу

Управлінський облік
Показати велике зображення


Управлінський облік

Ціна: 90.00 грн

Задайте питання з цього товару

Уточнюйте ціну в видавництві!!!

Шило В.П., Ільіна С.Б., Шепелюк В.А.: Навч.-практ. пос. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 303 с. Обкл. тверда. Формат 70х100/16. ISBN 978-966-278-100-72. Код 051539.

Рекомендовано МОНМС України як навчальний посібник для студентів ВНЗ.

У виданні висвітлені методичні та теоретичні аспекти управлінського обліку на підприємствах України всіх форм власності. У цьому посібнику систематизовано викладено організація і методика управлінського обліку на підставі роботи промислових підприємств. Знайшли відображення Податковий кодекс України, законодавчі та нормативні акти, автореферати, статті провідних економістів-практиків, пов’язані з поглибленим дослідженням навчального матеріалу з управлінського обліку. У посібнику наведено численні ситуаційні приклади, проблемні питання для самоперевірки, тести для самоконтролю та практичні вправи для самостійного вивчення матеріалу. Матеріал ілюстрований таблицями, рисунками, схемами.

Рекомендується для студентів економічних та фінансових спеціальностей, спеціалістів-практиків, бухгалтерів, менеджерів та керівників підприємств, установ незалежно від форм власності.

Стислий зміст:
Передмова
Опис дисципліни “Управлінський облік”
Модуль 1. Основи організації та методики управлінського обліку. Системи та методи обліку виробничих витрат. Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку. Тема 2. Класифікація і поведінка витрат. Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами.
Модуль 2. Аналіз і використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень. Облік і контроль в системі управління за відхиленнями. Тема 4. Система обліку і калькулювання за змінними витратами. Тема 5. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Тема 6. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами. Тема 7. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень. Тема 8. Бюджетування і контроль. Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності.
Самостійна робота
Глосарій
Список рекомендованої літератури